Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2003:1

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

5 Mikael Sjögren, Statsrådet och genusordningen – Ulla Lindström 1954–1966 (Summary: The Cabinet Minister and the Gender System. Ulla Lindström 1954–1966 pp 27)

29 Johan Holm, Att välja sin fiende – Allmogens konflikter och allianser i riksdagen 1595–1635. (Summary: Choosing one’s Enemy – Peasant Alliances and Conflicts in the Swedish Parliament 1595–1635 pp 50)

Översikt (Review essays)

51 Yvonne Maria Werner, Konfessionalisering, folkgemenskap och identitetskonstruktion

Litteratur (Dissertation review essays)

62 Stormakt i norr
Petri Karonen, Pohjoinen suurvalta, anm av Nils Erik Villstrand

68 Människo- och samhällssyn bakom stormaktstidens ekonomiska tänkande
Leif Runefelt, Hushållningens dygder, anm av fakultetsopponent Pär Frohnert

76 Sällskapsliv och borgerlig formering
Anders Simonsen, Bland hederligt folk, anm av fakultetsopponent Anna Götlind

85 När banken kom till staden
Tom Petersson, Framväxten av ett lokalt banksystem, anm av fakultetsopponent Niklas Stenlås

94 Samverkan och konkurrens i telesektorn
Carl Jeding, Co-ordination, Co-operation and Competition, anm av fakultetsopponent Olle Krantz

101 Staten och det regionala särintresset
Magnus Carlsson, Det regionala särintresset och staten, anm av fakultetsopponent Hans Modig

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

104 Pat Hudson, History by Numbers, anm av Erik Lindberg

105 Sverker Sörlin (red), Nationens röst, anm av Lars M Andersson

107 Billy Ehn, Universitetet som arbetsplats, anm av Susanna Hedenborg

109 Rolf Arvidsson & Hans Aarsleff, Kritiska undersökningar i Weibullmytens historia, anm av Åsa Linderborg

110 Yvonne Hirdman, Genus, anm av Despina Tzimoula

112 Börje Dahlqvist, Lätta historieboken, och Simonette Schwarz, Sapfo till Madonna, anm av Anna Eskilsson

113 Rolf Kjellström, Samernas liv, anm av Patrik Lantto

115 Rolf Hammel-Kiesow, Die Hanse, anm av Erik Lindberg

116 Carsten Jahnke, Das Silber des Meeres, anm av Håkan Jakobsson

118 Martin Hansson, Huvudgårdar och herravälden, anm av Thomas Lindkvist

120 Per Ingesman & Thomas Lindkvist (red), Norden og Europa i middelalderen, anm av Lars Hermanson

123 Inger Larsson, Svenska medeltidsbrev, anm av Birgitta Fritz

125 Anna Wasko, Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert, anm av Birgitta Fritz

127 Ingvar Elmroth, Från överklass till medelklass, anm av Johanna Ilmakunnas

129 Kerstin Sundberg, Stat, stormakt och säterier, anm av Örjan Simonson

131 John Rennie Short, Representing the Republic, anm av Henrik Höjer

133 Peter Sköld, Kunskap och kontroll, anm av Susanna Hedenborg

135 Klas Nyberg, Kommersiell kompetens och industrialisering, anm av Christer Persson

137 Reginald Horsman, The New Republic, anm av Jonas Nordin

139 Sebastian Olden-Jørgensen, Kun navnet er tilbage, anm av Åsa Karlsson

141 Maximillian E Novak, Daniel Defoe, anm av Göran Leth

143 Frits Andersen, Ole Birklund & Per Dahl (red), 1700-tallets litterære kultur, anm av Jessica Parland-von Essen

145 Amanda Foreman, Georgiana, anm av Jessica Parland-von Essen

146 Lena Johannesson, Mörkrum & transparens, anm av Henrik Höjer

147 Randal Keynes, Annie’s Box, anm av Sofia Åkerberg

149 Eva Helen Ulvros, Sophie Elkan, anm av Christina Gunneriusson Wistman

150 Thomas Linehan, British Fascism, anm av Lena Berggren

152 Allan A Lund, Hitlers håndlangere, anm av Jenny Björkman

154 Annette Thörnquist (red), Work Life, Work Environment and Work Safety in Transition, anm av Lars Hansson

157 Ulrika Torell, Den rökande människan, anm av Lars I Andersson

Meddelanden (Notices)

160 Carl-Johan Gadd & Maria Ågren, Svensk-engelskt lexikon över historiska termer

164 Johannes Rudberg, Svensk historisk bibliografi och dess referensgrupp

165 Jan Samuelson, Information om nätverket ”Religion och samhälle i tidigmodern

tid”

167 Börje Justrell, Att flytta arkivet till forskaren – vision eller verklighet?

169 Björn Asker, Digitala bouppteckningsregister

173 Litteratur inkommen till redaktionen

176 Medverkande i detta häfte