Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2014:3

347 Redaktören har ordet

349 Leos Müller & Stefan Lundblad, Tema maritim historia: Inledning

Uppsatser (Articles)

357 Lisa Hellman, Ett ensamt skepp på öppet hav? Kopplingar, kontakter och utbyten ombord på svenska ostindiefarare (Summary: A lonely ship on the open sea? Connections, contacts and exchange on Swedish East India Company merchantmen p. 384)

385 Niklas Eriksson, Seglande halsgavelhus: Om skulpturer på flöjtskepp i Sverige och Nederländerna under tidigmodern tid (Summary: Floating neck-gable houses: On the sculptures of the fluyt in early modern Sweden and the Netherlands p. 408)

409 Andreas Linderoth, En nedsänkbar torpedbåt: Svenska sjöofficerares syn på de första ubåtarna (Summary: A submerged torpedo boat: Swedish naval officers and the first submarines p. 433)

434 Jari Ojala, Pirita Frigren & Jari Eloranta, Lönade det sig att gå till sjöss? Arbetarnas löner till sjöss och på land i 1800-talets Sverige och Finland (Summary: Did it pay to go to sea? Workingmen’s wages at sea and on land in Sweden and Finland in the nineteenthcentury p. 461)

462 Tomas Nilson, Fiktion, hierarki och havets hårda arbete: Skönlitteratur som källa till svensk maritim historia (Summary: Fiction, hierarchy and the hard life at sea: Fiction as a source to Swedish maritime history p. 498)

499 Aryo Makko, I imperialismens kölvatten? Ett maritimt perspektiv på stormaktsspel, kolonialism utan kolonier och den svensk-norska konsulsstaten, 1875–1905 (Summary: A maritime perspective on great power politics, imperialism without colonies and Swedish-Norwegian consulship, 1875–1905 p. 523)

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

524 Soldatmission vid 1900-talets början Elin Malmer, Hemmet vid nationens skola, anm. av fakultetsopponent Maria Sjöberg

536 Den idépolitiska debattens mönster Johan Stenfeldt, Dystopiernas seger, anm. av fakultetsopponent Jonas Hansson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

542 Jonas Nordin, Versailles, anm. av Fredric Bedoire

544 Peter Lindström & Svante Norrhem, Flattering Alliances, anm. av Sarah Linden Pasay

547 Patrik Olsson, Ömse sidor om vägen, anm. av Tomas Högberg

549 Mikael Byström, Utmaningen, anm. av Malin Thor Tureby

551 Per Lundin, Computers in Swedish Society, anm. av Rasmus Fleischer

Meddelanden (Notices)

554 Nytt om historisk forskning

563 Kenneth Nyberg, Svenska historikermötet, Stockholm, 8–10 maj 2014

567 Årsmötesförhandlingar. (Rättelse)

582 Litteratur inkommen till redaktionen