Lars-Göran Tedebrand, När spetälskan försvann i Sverige: Från medeltidens hospital till Järvsö sjukhus för spetälska (Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2021). 138 s.