”1718 – kriget, människorna, skottet”, Halden, 10–12 december 2018