Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 138:2 • 2018

Innehåll (Contents) 2018:2

Rättelser (Corrections)

I Historisk tidskrift 2018:1 (138:1) står felaktigt på s. 162–163 att Svenbjörn Kilander disputerade 1991 på avhandlingen Den nya staten och den gamla etc. Korrekt är att Svenbjörn Kilander disputerade 1981 på avhandlingen Censur och propaganda: Svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier.

I samma nummer saknas i innehållsförteckningen uppgiften att Annika Sandén var fakultetsopponent på avhandlingen hon recenserar.