Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 138:2 • 2018

Innehåll (Contents) 2018:2

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil (pdf)

348 Eva Österberg, De små då, anm. av Sara E. Ellis Nilsson

350 Lars Lönnroth, Det germanska spåret, anm. av Johan Wickström

352 Charlotte Rock, Herrscherwechsel im spätmittelalterlichen Skandinavien, anm. av Biörn Tjällén

354 Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse, anm. av Kasper Kepsu

356 Bo Eriksson, Sturarna, anm. av Erik Petersson

358 Erik Petersson, Furste av Norden, anm. av Margaretha Nordquist

361 Daniel Spindel, Krona och menigheter, anm. av Martin Almbjär

363 Anna Maria Forssberg, The Story of War, anm. av Martin Kjellgren

365 Sofia Ling, Konsten att försörja sig, anm. av Stina Malmén

367 Magnus Andersson, Den europeiska varu- och kreditmarknaden under 1700-talet, anm. av Henric Häggqvist

369 Johan Östling, Humboldts universitet, anm. av Henrik Björck

371 Max Engman, Språkfrågan, och Henrik Meinander, Nationalstaten, anm. av Bo G. Hall

375 Helena Bergman, Christian Florin & Jens Ljunggren (red.), Känslornas revolution, anm. av Wojtek Jezierski