Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 134:4 • 2014

Innehåll (Contents) 2014:4

Rättelse

Till årsmötesprotokollet, publicerat i Historisk tidskrift 134:3 (2014) på s. 568 under §10, skall även stå:

Till nya ledamöter i valberedningen föreslogs fil. dr Louise Berglund (sammankallande) och doc. Jonas Nordin.