Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 134:3 • 2014

Innehåll (Contents) 2014:3

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil (pdf)

542 Jonas Nordin, Versailles, anm. av Fredric Bedoire

544 Peter Lindström & Svante Norrhem, Flattering Alliances, anm. av Sarah Linden Pasay

547 Patrik Olsson, Ömse sidor om vägen, anm. av Tomas Högberg 549 Mikael Byström, Utmaningen, anm. av Malin Thor Tureby

551 Per Lundin, Computers in Swedish Society, anm. av Rasmus Fleischer