Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 133:3 • 2013

Innehåll (Contents) 2013:3

Meddelanden (Notices)

Nytt om historisk forskning

Denna sammanställning bygger i första hand på uppgifter lämnade av Historisk tidskrifts redaktionsråd och omfattar huvuddelen av de forskningsmiljöer inom ämnena ekonomisk historia och historia i Sverige som har egen forskarutbildning i endera av eller båda ämnena samt Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet.

Ambitionen har varit att tillhandahålla en så aktuell och samlad information som möjligt beträffande den historiska forskningen i landet, även om redaktionen är medveten om att denna inte kan göra anspråk på att vara fullständigt komplett eller fri från felaktigheter. Uppgifterna avser i huvudsak perioden januari – augusti 2013.

Fulltext (pdf)