Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 133:3 • 2013

Innehåll (Contents) 2013:3

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

 

Demokratins förtrupper i 1600-talets Sverige?

Henrik Å̊gren, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Joakim Scherp, De ofrälse och makten: en institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682, Stockholm studies in history 96 (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 2013). 375 s. (Summary in English: Commoner estates and power: an institutional study of the Riksdag and the commoner estates’ policy regarding power 1660–1682)