Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
 

Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English

 

Historisk tidskrift 131:2 • 2011

Innehåll (Contents) 2011:2

Meddelanden (Notices)

Hållbara kustsamhällen i långtidsperspektiv, Göteborg 3–4 maj och 1–2 november 2010

Daniel Hansson & Anders Omstedt

Fulltext (pdf)