Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 131:2 • 2011

Innehåll (Contents) 2011:2

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Kvinnors situationella makt

Gudrun Andersson, fakultetopponent

Fulltext (pdf)

 

This article reviews the following work(s):

Helena Hagelin, Kvinnovärldar och barnamord: makt, ansvar och gemenskap i rättsprotokoll ca 1700–1840, Avhandling från Institutionen för historiska studier (Göteborg: Göteborgs universitet 2010). 189 s. (Summary in English: Women worlds and infanticide: power, responsibility and collectivity in court records from 1700–1840.)