Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 131:2 • 2011

Innehåll (Contents) 2011:2

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Seksualitetetens omvandling i det senmedeltidiga Island

Sverrir Jakobsson, fakultetopponent

Fulltext (pdf)

 

This article reviews the following work(s):

Henric Bagerius: Mandom och mödom: sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet 2009). 310 s. (Summary in English: Manhood and maidenhood: sexuality, homosociality, and aristocratic identity in late medieval Iceland.)