Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 125:4 • 2005

Innehåll (Contents) 2005:4

Kortare recensioner (Book reviews)

Fulltext (pdf)

756 John Keegan, Krig och kultur, och Peter S Wells, Teutoburgerskogen, anm av Bo Eriksson Janbrink

757 Wihelm Heizmann & Astrid van Nahl (Hrsg), Runica – Germanica – Mediaevalia, anm av Magnus Källström

760 Claes Theliander, Det medeltida Västergötland, anm av Henrik Alexandersson

762 Nicholas J Cull, David Culbert & David Welch, Propaganda and Mass Persuasion, anm av Joachim Östlund

764 Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson & Patrik Winton (red), Med börd, svärd och pengar, anm av Hampus Forsmark

768 G H Jägerhorn, I fält för Gustaf III, anm av Mats Hayen

770 Kurt Lindal, Om kriget hade kommit, anm av Marie Cronqvist

771 Anu Koivunen, Performative Histories, Foundational Fictions, anm av Tommy Gustafsson

774 Svein Jentoft, Henry Minde & Ragnar Nilsen (eds), Indigenous Peoples, och Bo Claesson (red), Samer och urbefolkningars rättigheter, anm av Patrik Lantto

776 Hugo Kylebäck, Varuhandeln i Sverige under 1900-talet, anm av Fredrik Sandgren