Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 125:4 • 2005

Innehåll (Contents) 2005:4

Litteratur (Dissertation review essays)

Politikens genusgränser

Lena Wängnerud, fakultetsopponent.

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921, Diss, Bokförlaget Atlas, Stockholm 2004. 405 s.