Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 125:4 • 2005

Innehåll (Contents) 2005:4

Litteratur (Dissertation review essays)

Stadshypotek enligt Bourdieu

Ylva Hasselberg, fakultetsopponent.

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Per Eriksson, Stadshypoteks plats och bana inom det svenska kreditväsendet 1909– 1970 – en socialhistorisk studie, Diss, Acta universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Economic History 38, Stockholm 2004. 272 s.