Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2016:1

 

Redaktören har ordet: Att sväva ovan perioder

 

Uppsatser

Harald Gustafsson, Sverige som partner 1319-1905: Ett perspektiv (Summary: Sweden as partner 1319-1905: A Perspective)

Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson, Vem tar bäst hand om det allmänna? Politiska konflikter om privata och offentliga utförare 1720-1860 (Summary: Who will take care of the common good? Political conflict about the organization of public services in Sweden 1720-1860)

Idé och debatt

David Ludvigsson & Henrik Ågren, Bryr sig svenska historiker om metodfrågor?

Christopher Lagerqvist, Genmäle på Bo G. Halls recension

Bo G. Hall, Svar på Christopher Lagerqvists genmäle

Avhandlingsrecensioner

En mångsidig analys av konstruktioner av historieämnet i den yrkesinriktade gymnasieutbildningen
Kristina Ledman, Historia för yrkesprogrammen, anm. av fakultetsopponent Jan Löfström

Hemindustriarbeterskor i Göteborgs stad och Sjuhäradsbygden under det tidiga 1900-talets industrialisering
Malin Nilsson, Taking work home, anm. av fakultetsopponent Lotta Vikström

Klass som position och praktik i mellankrigstidens Sverige
Pål Brunnström, Ägare och kapital, anm. av fakultetsopponent Birgitta Jordansson

Sovjetisk påverkan genom svenska vänsällskap
Olov Wenell, Sovjetunionen och svenska vänsällskap 1945-1958, anm. av fakultetsopponent Håkan Blomqvist

Prisen for anerkjennelsen
Johannes Heuman, The Quest for Recognition, the Holocaust and French historical culture, 1945–65, anm. av fakultetsopponent Claudia Lenz

Kortare recensioner

Dick Harrison, Jourhavande historiker, och Dick Harrison, Hur är det med Macbeth, Blot-Sven och Gandalf?, anm. av Peter Ullgren

Susanna Åkerman, Fenixelden, anm. av Eva I. Andersson

Eva Bergström, Den blå handen, anm. av Erik Bengtsson

Stefan Eklöf Amirell & Leos Müller (red.), Persistent piracy, anm. av Leonard Blussé

Göran Ulväng, Sofia Murhem & Kristina Lilja, Den glömda konsumtionen, anm. av Sven Olofsson

Mats Larsson, Mikael Lönnborg & Karin Winroth (red.), Entreprenörskap och varumärken, anm av Oskar Broberg & Marcus Gianneschi

Ulla Britta Ramklint, Bertha von Suttner och Alfred Nobel, anm. av Sanela Bajramovic Jusufbegovic

Jan Selling, Svensk antiziganism, anm. av Cecilia Notini Burch

Monika Djerf-Pierre & Mats Ekström (red.), A history of Swedish broadcasting, och Juhanni Wiio (red.), Den finska televisionens milstolpar, anm. av Petter Bengtsson

Tommy Gustafsson, Det var en gång, anm. av Joel Rudnert

Meddelanden

Stefan Amirell & Peter Lindström, Tjugoandra världshistorikerkongressen, Jinan, 23-29 augusti 2015

Mats Berglund, Large Parks in Large Cities - Stockholm 2-5 september 2015

Nytt om historisk forskning

Litteratur inkommen till redaktionen

 

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

 

2016-03-03

Historisk tidskrifts temanummer 2017

MIKROHISTORIA

INBJUDAN (Call for Papers)

 

2015-12-09

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2017

Call for Papers

Det sjunde Svenska historikermötet äger rum i Sundsvall den 10–12 maj 2017. Huvudtemat är REVOLUTION.

Läs mer här.

 

2015-03-04

INBJUDAN (Call for Papers) - Historisk tidskrifts temanummer 2016:

HISTORIKER I FÖRSONING

Olika former av ursäkter, granskningar och uppgörelser med det förflutna har under de senaste åren blivit en global trend. Sådana retrospektiva praktiker kallas med ett samlat begrepp för regret politics eller reparation politics. Staters, myndigheters och institutioners förehavanden gentemot bland annat underprivilegierade grupper har underkastats rannsakning som åtföljts av försoningsinitiativ med sikte på att normalisera förhållandena mellan offer och förövare. Den svenska regeringens vitbok om övergrepp mot den romska minoriteten i Sverige är ett aktuellt exempel på ett sådant försoningsarbete.

 

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 30 april 2015. Läs mer här!

 

Hämta hem CFP som pdf här!

 

2015-02-12

Världshistorikerkongressen i Jinan, 23-29 augusti 2015

Den 22:a världshistorikerkongressen äger, som tidigare annonserats, rum i Jinan, Kina, den 23-29 augusti 2015. Program och övrig information finns på kongressens hemsida på internet, http://www.ichschina2015.org/cms/

Observera att registrering till nedsatt avgift kan göras fram till den 1 mars.

Stefan Amirell
Svensk representant i Comité International des Sciences Historiques (CISH)

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge).


Läs mer här.

 

2015-01-08

Pressmeddelande

Bo Eriksson blir ny redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges största facktidskrift för historia.

Bo Eriksson som är fil. dr i historia har publicerat ett flertal böcker, bland annat om svensk adel under äldre tid. Han har också intresserat sig för den roll som föreställningar kring monster och andra fantasivarelser spelat i historien. År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, för sina insatser att föra ut historiska forskningsresultat till en bred allmänhet. Bo Eriksson undervisar också i historia vid Stockholms universitet.

Läs mer här.

 

2014-12-22

Världshistorikerkongressen i Jinan 2015

Världshistorikerkongressen (se programmet och anmälan) organiseras vart femte år av Comité International des Sciences Historiques/The International Committee of Historical Sciences (CISH).

Svenska Historiska Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i CISH. På nästa års konferens har föreningens representant Gunlög Fur, ordnat en session kring posters som vi hoppas ska kunna utgöra en mötesplats mellan olika grupper av historiker.

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.