Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2015:4

 

Redaktören har ordet: Framtiden i historien

 

Uppsatser

David Larsson Heidenblad, Framtidskunskap i cirkulation: Gösta Ehrensvärds diagnos och den svenska framtidsdebatten, 1971-1972 (Summary: Knowledge of the future in circulation. Gösta Ehrensvärd’s diagnosis and the Swedish future debate, 1971-1972)

Ludvig Wiklander, Resandefolket och svensk minoritetspolitik: 1990-talets paradigmskifte (Summary: Resandefolket and Swedish minority politics: The paradigm shift of the 1990’s)

 

Idé och debatt

Klas-Göran Karlsson, Att skriva och bli tillskriven lärobokshistoria: Svar till Lennart Andersson Palm

Martin Hårdstedt, Uppfattningar om andra världskrigets historia: Svar till Lennart Andersson Palm

 

Översikt

David Gaunt, Inledning till studiet av det assyriska folkmordet

 

Avhandlingsrecensioner

Hedvig Elisabet Charlotta och hovpolitiken i slutet av 1700-talet
My Hellsing, Hovpolitik, anm. av fakultetsopponent Karin Sennefelt

Nya och gamla synvinklar på traditionella forskningsteman
Jesper Hamark, Ports, dock workers and labour market conflicts,anm. av fakultetsopponent Tapio Bergholm

Den svenska välfärdsstaten under 1900-talet
John Lapidus, Social democracy and the Swedish welfare model, anm. av fakultetsopponent Jenny Andersson

Agrikulturell och ekonomisk utveckling i Nord- och Sydvietnam
Montserrat López Jerez, Deltas apart, anm. av fakultetsopponent Peter Timmer

 

Kortare recensioner

Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning & Helle Vogt (red.), Disputing strategies in medieval Scandinavia, anm. av Gabriela Bjarne Larsson

Sigurd Kværndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild, anm. av Anders Reisnert

Crister Ericsson, Bandybaronen i folkhemmet, anm. av Tomas Nilson

Olof Kåhrström (red.), När landet kom till staden, anm. av Anna R. Locke

Mats Hellspong, Stadion och Zinkensdamm, anm. av Bill Sund

Ulrika Geisler & Henrik Rosengren (red.), Kult, konst eller myt?, anm. av Staffan Albinsson

Peter Englund, 1914, och Peter Englund, 1915, anm. av Kim Salomon

Klas-Göran Karlsson, Urkatastrofen, anm. av Jan Christensen

Ann-Mari Borgelin (red.), Hvor Dannebrog faldt ned, anm. av Anders Fröjmark

Bengt Johansson & Tomas Andersson Odén, Politiska annonser, anm. av Daniel Zackrisson

Jimmy Vulovic, Reform eller revolt, anm. av Emma Hilborn

Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne, anm. av Torbjörn Nilsson

Johan Edman, Vård & ideologi, anm. av Frida Wikström

Anmälan av böcker publicerade 2012 och 2013

 

Meddelanden

Elisabeth Elgán, Stora historiepriset 2015

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

2015-12-09

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2017

Call for Papers

Det sjunde Svenska historikermötet äger rum i Sundsvall den 10–12 maj 2017. Huvudtemat är REVOLUTION.

Läs mer här.

 

2015-03-04

INBJUDAN (Call for Papers) - Historisk tidskrifts temanummer 2016:

HISTORIKER I FÖRSONING

Olika former av ursäkter, granskningar och uppgörelser med det förflutna har under de senaste åren blivit en global trend. Sådana retrospektiva praktiker kallas med ett samlat begrepp för regret politics eller reparation politics. Staters, myndigheters och institutioners förehavanden gentemot bland annat underprivilegierade grupper har underkastats rannsakning som åtföljts av försoningsinitiativ med sikte på att normalisera förhållandena mellan offer och förövare. Den svenska regeringens vitbok om övergrepp mot den romska minoriteten i Sverige är ett aktuellt exempel på ett sådant försoningsarbete.

 

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 30 april 2015. Läs mer här!

 

Hämta hem CFP som pdf här!

 

2015-02-12

Världshistorikerkongressen i Jinan, 23-29 augusti 2015

Den 22:a världshistorikerkongressen äger, som tidigare annonserats, rum i Jinan, Kina, den 23-29 augusti 2015. Program och övrig information finns på kongressens hemsida på internet, http://www.ichschina2015.org/cms/

Observera att registrering till nedsatt avgift kan göras fram till den 1 mars.

Stefan Amirell
Svensk representant i Comité International des Sciences Historiques (CISH)

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge).


Läs mer här.

 

2015-01-08

Pressmeddelande

Bo Eriksson blir ny redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges största facktidskrift för historia.

Bo Eriksson som är fil. dr i historia har publicerat ett flertal böcker, bland annat om svensk adel under äldre tid. Han har också intresserat sig för den roll som föreställningar kring monster och andra fantasivarelser spelat i historien. År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, för sina insatser att föra ut historiska forskningsresultat till en bred allmänhet. Bo Eriksson undervisar också i historia vid Stockholms universitet.

Läs mer här.

 

2014-12-22

Världshistorikerkongressen i Jinan 2015

Världshistorikerkongressen (se programmet och anmälan) organiseras vart femte år av Comité International des Sciences Historiques/The International Committee of Historical Sciences (CISH).

Svenska Historiska Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i CISH. På nästa års konferens har föreningens representant Gunlög Fur, ordnat en session kring posters som vi hoppas ska kunna utgöra en mötesplats mellan olika grupper av historiker.

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.