Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2015:2

Redaktören har ordet: Till den vetenskapliga kvalitetens lov

Uppsatser

Daniel Sävborg, Kungalängder och historieskrivning: Fornsvenska och fornisländska källor om Sveriges historia (Summary: King lists and historiography: Old Swedish and old Icelandic sources on Swedish history)

Oskar Sjöström, Lumpna minnen? Materialitet och mentalitet i Armémuseums lumpenenkät (Summary: Conscription memories: Materiality and mentality in the Swedish Army Museum's web survey on military service)

Malin Thor Tureby, Svenska änglar och hyenor möter tacksamma flyktingar. Mottagningen av befriade koncentrationslägerfångar i skånsk press under året 1945 (Summary: Swedish angels and hyenas meet grateful refugees: The reception of concentration camp survivors in the Scanian press during the year 1945)

Avhandlingsrecensioner

Undersåten som förstod – reformationen som diskurs och tankesystem
Kajsa Brilkman, Undersåten som förstod, anm. av fakultetsopponent Mats Hallenberg

Politisering på lokal nivå
Anders Forsell, Kommunala ideal och politisk verklighet, anm. av fakultetsopponent Fredrik Eriksson

Kortrecensioner

Paul Holm, Arne Jarrick & Dominic Scott, Humanities World Report 2015, anm. av Thomas Kaiserfeld

Anna Maria Forssberg & Karin Sennefelt (red.), Fråga föremålen, anm. av Anna Hedtjärn Wester

Peter Aronsson & Lizette Gradén (red.), Performing Nordic Heritage, anm. av Maja Lagerqvist

Gunilla Peterson, Sotare i Stockholm 1600–1900, anm. av Lars Edgren

Christopher Lagerqvist, Reformer och revolutioner, anm. av Bo G. Hall

Fredrik Skott, Påskkäringar, anm. av Esbjörn Larsson

Rolf Adamson, Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet, anm. av Birgit Petersson

Hanna Enefalk, Skillingtryck!, anm. av Patrik Lundell

Jonas Hallström, Magnus Hultén & Daniel Lövheim (red.), Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842–2010, anm. av Martin Emanuel

Tommy Gustafsson & Klara Arnberg, Moralpanik och lågkultur, anm. av Johan Jarlbrink

Marco Smedberg, Första världskriget, anm. av Thomas Roth

Nils Fabiansson, Historien om västfronten, anm. av Lars Ericson Wolke

Jan Berggren, Från härskare till estradör, anm. av Bo G. Hall

Gösta Arvastson, Drömmar om lufthavet, anm. av Lars Kvarnström

Thomas Palme (utg.), Älskade struntflicka, anm. av Lars Björlin

Karin Ågren, Att sälja en stad, anm. av Per Lundin

Werner Neuss, Mörder, Mentor, Menschenfreund, anm. av Lars Westerlund

Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Lumpen, anm. av Esbjörn Larsson

Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl, Bjarne Isacson & Percy Kindahl (red.), ... faror för staten av svåraste slag, anm. av Börje Harnesk

Therese Nordlund Edvinsson, En osynlig företagshistoria, anm. av My Hellsing

Ingela Johansson, Strejkkonsten, anm. av Johan Bergman

 

Meddelanden

Malin Thor Tureby, Föreningen för Oral History i Sverige (OHIS)

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

2015-03-04

INBJUDAN (Call for Papers) - Historisk tidskrifts temanummer 2016:

HISTORIKER I FÖRSONING

Olika former av ursäkter, granskningar och uppgörelser med det förflutna har under de senaste åren blivit en global trend. Sådana retrospektiva praktiker kallas med ett samlat begrepp för regret politics eller reparation politics. Staters, myndigheters och institutioners förehavanden gentemot bland annat underprivilegierade grupper har underkastats rannsakning som åtföljts av försoningsinitiativ med sikte på att normalisera förhållandena mellan offer och förövare. Den svenska regeringens vitbok om övergrepp mot den romska minoriteten i Sverige är ett aktuellt exempel på ett sådant försoningsarbete.

 

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 30 april 2015. Läs mer här!

 

Hämta hem CFP som pdf här!

 

2015-02-12

Världshistorikerkongressen i Jinan, 23-29 augusti 2015

Den 22:a världshistorikerkongressen äger, som tidigare annonserats, rum i Jinan, Kina, den 23-29 augusti 2015. Program och övrig information finns på kongressens hemsida på internet, http://www.ichschina2015.org/cms/

Observera att registrering till nedsatt avgift kan göras fram till den 1 mars.

Stefan Amirell
Svensk representant i Comité International des Sciences Historiques (CISH)

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge).


Läs mer här.

 

2015-01-08

Pressmeddelande

Bo Eriksson blir ny redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges största facktidskrift för historia.

Bo Eriksson som är fil. dr i historia har publicerat ett flertal böcker, bland annat om svensk adel under äldre tid. Han har också intresserat sig för den roll som föreställningar kring monster och andra fantasivarelser spelat i historien. År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, för sina insatser att föra ut historiska forskningsresultat till en bred allmänhet. Bo Eriksson undervisar också i historia vid Stockholms universitet.

Läs mer här.

 

2014-12-22

Världshistorikerkongressen i Jinan 2015

Världshistorikerkongressen (se programmet och anmälan) organiseras vart femte år av Comité International des Sciences Historiques/The International Committee of Historical Sciences (CISH).

Svenska Historiska Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i CISH. På nästa års konferens har föreningens representant Gunlög Fur, ordnat en session kring posters som vi hoppas ska kunna utgöra en mötesplats mellan olika grupper av historiker.

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.