Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2020:2

185 Redaktören har ordet: Vad mikrober, bakterier och virus lär människan

Uppsatser (Articles)

189 Christopher Pihl, För att bygga, brygga och begrava: Kreditmarknaden i 1600-talets Stockholm och Riksens ständers banks utlåningsverksamhet (Summary: To build, to brew and to bury: The credit market in Stockholm and the lending business of the Bank of the Estates of the Realm p. 220)

222 Petter Tistedt, Folket i siffror: Den svenska valstatistikens politik, 1866–1921 (Summary: The people as numbers: The politics of election statistics in Sweden, 1866–1921 p. 250)

Idé & debatt (Debate)

251 Michael F. Scholz, Sverige under andra världskriget

260 Dag Lindström, Neddragningar inom Riksarkivet hotar forskning och högre utbildning

Översikter (Review essays)

268 Lennart Samuelson, Problem kring 1930-talets sovjetiska agrarhistoria

276 Sara E. Ellis Nilsson, Konsten att förmedla historia: En tvärvetenskaplig forskningsfråga?

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

292 Konflikter, populism och historieundervisning Andreas Mårdh, Om historieämnets politiska dimension, anm. av fakultetsopponent Henrik Åström Elmersjö

299 Olikhetens praktiker Alexander Engström, Olikhetens praktiker, anm. av fakultetsopponent Svante Norrhem

305 Synen på ekonomi i revolutionserans tidningar Sarah Linden Pasay, Stable Media in the Age of Revolutions, anm. av fakultetsopponent Joachim Östlund

312 Bad mot lort Karolina Wiell, Bad mot lort och sjukdom, anm. av fakultetsopponent Johan Samuelsson

319 Turning ”brandstoþ” into a great business Josef Liljegren, Networks that Organized Competition, anm. av fakultetsopponent Erica Salvaj

324 The Swedish advertising cartel 1915–1965 Elin Åström Rudberg, Sound and loyal business, anm. av fakultetsopponent Harm Schröter

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

332 Arne Jarrick & Maria Wallenberg Bondesson, The dynamics of lawmaking, anm. av Jakob Heidbrink

334 Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Minnet av Narva, anm. av Fredrik Thisner

337 David Lindén, Johan Skytte, anm. av Olov Lund

339 Johannes Daun & Christer Ahlberger (red.), Bondeherrgårdar, anm. av Carl Mikael Carlsson

341 Fredrik Sandgren (red.), Kvinnors flit och slit, anm. av Kekke Stadin

343 Louise Lönnroth, Doktor Dubb dikterar, anm. av Thomas Magnusson

345 Håkan A. Bengtsson & Lars Ilshammar (red.), Demokratins genombrott, anm. av Oscar Nygren

348 Gunnar Wetterberg, Träd, och Jimmy Jönsson, Den biologiska vändningen, anm. av Bo Persson

351 Mikael Hermansson, ”En allians av något slag”, anm. av Pavol Jakubec

353 Gerald Steinacher, Humanitarians at war, anm. av Olof Bortz

355 Eva Borgström & Hanna Markusson Winkvist (red.), Den kvinnliga tvåsamhetens frirum, anm. av Johanna Ringarp

358 Wiebke Kolbe (red.), Turismhistoria i Norden, anm. av Roger Marjavaara

360 Lars Magnusson, Finanskrascher, anm. av Henrik Jung

362 Ann Sofie Dahl, NATO, anm. av Magnus Petersson

Meddelanden (Notices)

365 Brita Planck, Digital history – A field, a method or just a phase? Göteborg, 14–15 november 2019

368 Stefan Amirell, 134th Annual Meeting of the American Historical Association, New York, 3−6 januari 2020

371 Litteratur inkommen till redaktionen