Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2019:1

1 Redaktören har ordet: En göticistisk kulturgärning

Uppsatser (Articles)

3 Henrik Ågren, Från kategorisering till exkludering: Förändringar i titulerandets funktioner under 1700-talet (Summary: From categorization to exclusion: Changes in the functions of styles of address during the eighteenth century p. 32)

34 Boel Berner, Sanningen om faderskapet, via blodet: ”Lösaktiga kvinnor”, blodgruppsundersökningar och faderskapsmål 1917– 1949 (Summary: The truth about fatherhood, via the blood: ”Loose women”, blood group analysis, and paternity cases 1917–1949 p. 67)

Utblick (Outlook)

68 Linnea Bring Larsson, Utblick: Spanien

Bild i perspektiv (Picture in perspective)

77 Peter K. Andersson, Den vassa armbågen: Kroppsspråk som ämne för historisk forskning

Idé & debatt (Debate)

86 Dag Blanck & Adam Hjorthén, Svensk-amerikanska relationer: om förnyelsen av ett forskningsfält

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

96 Militära institutioner och en ny statlighet i svensk tappning Martin Neuding Skoog, I rikets tjänst, anm. av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand 104 Metal making in eighteenth-century Sweden Måns Jansson, Making metal making, anm. av fakultetsopponent Karel Davids

110 Svenska missionärer och eritreanska evangelister Rahel Kuflu, Bröder emellan, anm. av fakultetsopponent Hans Hägerdal

117 Symfonimusikens institutionalisering i Stockholm Mia Kuritzén Löwengart, En samhällelig angelägenhet, anm. av fakultetsopponent Marta Edling

123 Kontinuitet och förändring i historieläroböcker Jörgen Gustafsson, Historielärobokens föreställningar, anm. av fakultetsopponent David Ludvigsson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

130 Kim Salomon (red.), Tiden, anm. av Martin Wiklund

133 Johannes Siapkas, Från Laokoon till Troja, anm. av Ingela Wiman

135 Jan von Bonsdorff, Ingmar Brohed & Anders Jarlert (red.), Kyrkobyggnad och kyrkorum, anm. av Martin Kjellgren

138 Clas Tollin, Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården, anm. av Lotta Leijonhufvud

140 Jens Lerbom, Svenskhetens tidigmoderna gränser, anm. av Martin Linde

142 Martin Seppel & Keith Tribe (red.), Cameralism in practice, anm. av Patrik Winton

144 Ulf Sundberg, Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702–1710, anm. av Björn Asker

146 Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff (red.), Labour Unions and Politics under the North Star, anm. av Lars Edgren

149 Merethe Roos & Johan Laurits Tønnesson (red.), Sann opplysning?, anm. av Daniel Lövheim

152 Magnus Linnarsson, Problemet med vinster, anm. av Esbjörn Larsson

154 Gunnar Petri, Hans Järta, anm. av Bo G. Hall

157 Ove Bring, Kvinnor och kungar: Om krig och fred, anm. av Irene Andersson

159 Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.), Inspärrad, anm. av Johanna Aurell

162 Ulrika Holgersson, Hembiträdet och spelfilmen, anm. av Carl-Filip Smedberg

164 Lena Lennerhed, Kvinnotrubbel, anm. av Rachel Pierce

166 Rolf Hugoson, Umeå stads historia, anm. av Per Lundin

168 Mikael Byström & Pär Frohnert, Invandringens historia, anm. av Christina Johansson

Meddelanden (Notices)

171 Anu Mai Kõll, Andra världskriget – ett fullständigare perspektiv

175 Nytt om historisk forskning

183 Litteratur inkommen till redaktionen