Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 139:1 • 2019

Innehåll (Contents) 2019:1

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil (pdf)

130 Kim Salomon (red.), Tiden, anm. av Martin Wiklund

133 Johannes Siapkas, Från Laokoon till Troja, anm. av Ingela Wiman

135 Jan von Bonsdorff, Ingmar Brohed & Anders Jarlert (red.), Kyrkobyggnad och kyrkorum, anm. av Martin Kjellgren

138 Clas Tollin, Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården, anm. av Lotta Leijonhufvud

140 Jens Lerbom, Svenskhetens tidigmoderna gränser, anm. av Martin Linde

142 Martin Seppel & Keith Tribe (red.), Cameralism in practice, anm. av Patrik Winton

144 Ulf Sundberg, Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702–1710, anm. av Björn Asker

146 Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff (red.), Labour Unions and Politics under the North Star, anm. av Lars Edgren

149 Merethe Roos & Johan Laurits Tønnesson (red.), Sann opplysning?, anm. av Daniel Lövheim

152 Magnus Linnarsson, Problemet med vinster, anm. av Esbjörn Larsson

154 Gunnar Petri, Hans Järta, anm. av Bo G. Hall

157 Ove Bring, Kvinnor och kungar: Om krig och fred, anm. av Irene Andersson

159 Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.), Inspärrad, anm. av Johanna Aurell

162 Ulrika Holgersson, Hembiträdet och spelfilmen, anm. av Carl-Filip Smedberg

164 Lena Lennerhed, Kvinnotrubbel, anm. av Rachel Pierce

166 Rolf Hugoson, Umeå stads historia, anm. av Per Lundin

168 Mikael Byström & Pär Frohnert, Invandringens historia, anm. av Christina Johansson