Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 139:1 • 2019

Innehåll (Contents) 2019:1

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Kontinuitet och förändring i historieläroböcker

David Ludvigsson, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Jörgen Gustafsson, Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000, Studia Historica Upsaliensia 258 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2017). 278 s.