Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 138:4 • 2018

Innehåll (Contents) 2018:4

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Vasatidens svenska sjöofficerare

Jan Samuelson, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf) (Artikeln finns tillgänglig på nätet sex månader efter utgivning.)

This article reviews the following work(s):

Ingvar Sjöblom, Svenska sjöofficerare under 1500-talet, Forum navales skriftserie 60 (Malmö: Universus Academic Press 2016). 648 s.