Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2018:1

1 Redaktören har ordet: Glädjande besked

Uppsatser (Articles)

3 Emma Hilborn, Den eleganta cyklisten: Cykling, mode och kvinnlighet i sekelskiftets svenska och danska damtidningar (Summary: The elegant cyclist: Cycling, fashion and femininity in Swedish and Danish women’s magazines at the turn of the 20th century p. 32)

33 Peter Håkansson & Tobias Karlsson, På spaning efter springpojken: Ungdomsjobb och sociala nätverk vid sekelskiftet 1900 (Summary: Searching for the errand boy: Youth jobs and social networks at the turn of the nineteenth century p. 62)

Essä (Essays)

63 Janken Myrdal, Kvinnosaksfrågan omkring år 1430

78 Fredrik Thomasson, Den karibiska skorpionen: Om digitaliseringen av det svenska Saint Barthélemy-arkivet i Aix-en-Provence

Idé & debatt (Debate)

91 Natan Elgabsi, Etisk teori och stympad moralfilosofisk diskussion

103 Andrej Scheglov, Ericus Olai som krönikeskrivare: Svar till Biörn Tjällén

Översikt (Review essays)

115 Anne Hedén, Mannerheims egen historieskrivning kastar fortfarande lång skugga

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

126 Helig materialitet i det efterreformatoriska Sverige Terese Zachrisson, Mellan fromhet och vidskepelse, anm. av fakultetsopponent Annika Sandén

133 Suppliker inlämnade till riksdagen Martin Almbjär, The voice of the people?, anm. av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

140 Power, Religion and Marriage among Colonists Julia Malitska, Negotiating Imperial Rule, anm. av fakultetsopponent Ulla Rosén

146 Att ”komma ihåg” eller ”glömma” Chile Susan Lindholm, Remembering Chile, anm. av fakultetsopponent Sari Pekkola

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

152 Andreas Karlsson, Sydafrikas historia, anm. av Fredrik Lilja

154 Bertil Wennerhed & Kristina Örtenhed (red.), Fritt ord 250 år, anm. av Joakim Scherp

158 Karin Strand, Brott, tiggeri och brännvinets fördärv, anm. av Marie Steinrud

160 Thomas Sörensen, Amerikanska inbördeskriget 1861–1865, anm. av Martin Öhman

162 Erik Nydahl & Jonas Harvard, Den nya staten, anm. av Erik Bengtsson

165 Peter Dahlén, Nationens väl och kroppens fostran, anm. av Christer Ericsson

167 Sta an Bergwik, Kunskapens osynliga scener, anm. av David Larsson Heidenblad

169 Johan Perwe, Mörkläggning, anm. av Sverker Oredsson

171 Johan Svanberg, Migrationens kontraster, anm. av Björn Horgby

173 Andreas Åkerlund, Public diplomacy and academic mobility in Sweden, anm. av Pavol Jakubec

Meddelanden (Notices)

176 Emilie Wellfelt, Enslavement in the Indian Ocean World, Kalmar, 8–9 september 2017

178 Nytt om historisk forskning

186 Litteratur inkommen till redaktionen