Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 137:4 • 2017

Innehåll (Contents) 2017:4

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil (pdf)

710 Ingar Kaldal, Minner som prosesser, och Paul Knutsen, Å forstå historie, anm. av Martin Dackling

713 Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum, anm. av Fredrik Holmqvist

716 Olof Karsvall, Utjordar och ödegårdar, anm. av Hans Antonson

718 Staffan Hansson, Malmens land, anm. av Johannes Daun

720 Victor Wilson, Commerce in Disguise, anm. av Martin Öhman

722 Christer Ericsson, Björn Horgby & Shunji Ishihara, Faderliga företagare i Sverige och Japan, anm. av Ingemar Ottosson

724 Inger Enkvist, De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem, anm. av Fredrik Alvén

727 Mats Wickström & Charlotta Wolff (red.), Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekler, anm. av Lars Elenius

730 Anna Tunlid & Sven Widmalm (red.), Det forskningspolitiska laboratoriet, anm. av Per Lundin