Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2017:3

343 Redaktören har ordet: I historievetenskapens tecken

Inledning tema (Guest editor’s introduction)

345 Anna Götlind, Tema mikrohistoria

Uppsatser (Articles)

 

351 Jonas Lindström & Karin Hassan Jansson, Pigan i fadersväldet: Regler, undantag och mikrohistoriska möjligheter (Summary: The maid and patriarchy: Rules, exceptions and the potential of microhistory p. 378)

379 Emil Marklund, Ett år med Ester: En mikrohistorisk undersökning av det sociala nätverket och känslolivet hos en småskollärare vid sekelskiftet 1900 (Summary: One year with Ester: The social network and emotional life of a junior school teacher through a microhistorical lens p. 410)

411 Linnea Bring Larsson, Makromodeller, informationshantering och aktörskap – en väg framåt för mikrohistoria? Reinerus Broocmans Hushållsbok (1736–1739) (Summary: Macro Models, Information Processing and Agency – A Way Forward for Microhistory? Reinerus Broocman’s ”A Complete Swedish Book of Husbandry” (1736–1739) p. 435)

Essä (Essays)

437 AnnaSara Hammar & Linn Holmberg, Varför mikrohistoria? Om teckentydningens dragningskraft och historievetenskaplig transparens

448 Peter K. Andersson, Det förflutnas minsta beståndsdelar: Narrativ mikrohistoria och historia som litteratur

463 Brita Planck & Marie Steinrud, Eliters privata brev som mikrohistorisk källa

Bild i perspektiv (Picture in perspective)

475 Anna Götlind, Kaffe i sommargrönskan

Idé och debatt (Debate)

482 Birgitta Almgren, Nazistiskt inflytande över svensk historieskrivning

484 Pär Frohnert, Replik till Birgitta Almgren

485 Maja Hagerman, Rasbiologin och forskningsperspektiven: Genmäle till Andreaz Wasniowski

496 Andreaz Wasniowski, Replik på Maja Hagermans genmäle

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

502 Ståndsupplösning i agrar miljö Carl Mikael Carlsson, Det märkvärdiga mellantinget, anm. av fakultetsopponent Esbjörn Larsson

509 Historiskt perspektiv på undervisningen i moderna språk i Stockholm Peter Bernhardsson, I privat och offentligt, anm. av fakultetsopponent Eva Helen Ulvros

516 Uppfostringsanstaltens ambivalens Ulrika Norburg, Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?, anm. av fakultetsopponent Roddy Nilsson

524 Svenska diplomater – rekrytering, utbildning och sätt att vara Nevra Biltekin, Servants of diplomacy, anm. av fakultetsopponent Lisa Öberg

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

530 Kristian Gerner (red.), Vad hade hänt om , anm. av Erik Sjöberg

532 Olivia Ekman, Att släcka ljungeldar, anm. av Frida Wikström

534 Åsa Karlsson, Klas Kronberg & Per Sandin (red.), Karl XII och svenskarna i Osmanska riket, anm. av Joakim Scherp

537 Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson (red.), Politik underifrån, anm. av Börje Harnesk

539 Marika Hedin, Håkan Holmberg, Anders Johnson & Svante Nycander, Karl Staaff: Arbetarvän, rösträttskämpe och socialreformator, och Hans Lindblad, Karl Staaff: Försvaret och demokratin, anm. av Erik Bengtsson

542 Torbjörn Andersson, ”Spela fotboll bonddjävlar!”, anm. av Jonny Hjelm

544 Isak Hammar & Ulf Zander (red.), Svärd, sandaler och skandaler, anm. av Anna Gustavsson

Meddelanden (Notices)

547 Stora historiepriset 2017

548 Nytt om historisk forskning

557 Årsmötesförhandlingar

571 Litteratur inkommen till redaktionen