Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2016:3

375 Redaktören har ordet: Kunskapens höst

377 David Sjögren, Tema Historiker i försoning

Uppsatser

383 Johanna Sköld & Bengt Sandin, Att delta eller att stå bredvid: Upprättelseprocesser och historikerns risker och möjligheter (Summary: To participate or stand aside: Redress processes and historians’ risks and contributions p. 410)

412 Natan Elgabsi, Var ligger historikerns ansvar? Benny Morris och Ilan Pappé om forskningspraxis, ångerpolitik och frågan om en ansvarsfull relation till det israeliska samhället (Summary: To whom are historians responsible? Benny Morris and Ilan Pappé on research-praxis, politics of regret, and the question of a responsible relation to the Israeli society p. 439)

441 Anders E. B. Blomqvist, De nationella berättelsernas kraft: Avsaknaden av genuina uppgörelser i Ungern och Rumänien och historikernas roll (Summary: The power of national narratives: The lack of genuine efforts to come to terms with the past in Hungary and Romania, and the role of historians p. 470)

472 Johannes Heuman, Moralisk rannsakan och historieforskning: Förintelsen och fransk-judisk historiografi, 1945–1950 (Summary: Moral reflections and historical research: The Holocaust and French-Jewish historiography, 1945–1950 p. 493)

Idé & debatt

495 Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg & Pirjo Markkola, Reflektioner om historikernas roll i den finländska utredningen om barnskyddets historia

503 Mattias Tydén, Historikern som utredare

514 My Hellsing, Tänka rätt är större?

Översikt

517 Malin Arvidsson, Historisk rättvisa som forskningsfält

Avhandlingsrecensioner

527 Micro-level aspects of Swedish development

Björn Eriksson, Dynamic decades, anm. av fakultetsopponent Andrew Seltzer

534 Den svenska reklambranschens självreglering 1950–1971

Michael Funke, Regulating a controversy, anm. av fakultetsopponent Thomas Pettersson

541 Czech and German cinema

Sune Bechmann Pedersen, Reel socialism, anm. av fakultetsopponent Peter Hames

Kortare recensioner

Samtliga kortare recensioner i en fil

546 Francis Fukuyama, Political order and political decay, anm. av Ulf Jonsson

549 Ove Bring, Parthenonsyndromet, anm. av Mattias Legnér

551 Gunnar Granberg (red.), Kyrkan i Gamla Uppsala, anm. av Jes Wienberg

553 Yvonne Maria Werner, Katolsk manlighet, anm. av Pia Lundqvist

555 Barbro Lindqvist, En drottnings bikt och andra berättelser om katolskt liv i 1800-talets Sverige, anm. av Avigail Rotbain

558 Anne-Marie Lindgren, Arbetarnas Stockholm 1880–1920, anm. av Göran Salmonsson

Meddelanden

560 Nytt om historisk forskning

569 Anna R. Locke, Rural History, Girona, 7–10 september 2015

571 Hubert Kowalski & Katarzyna Wagner, Swedish Army and the marbles from Warsaw

575 Årsmöteshandlingar

591 Litteratur inkommen till redaktionen