Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 134:4 • 2014

Innehåll (Contents) 2014:4

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil (pdf)

742 James Graham-Campbell, Søren M. Sindbæk & Gareth Williams (red.), Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia 800–1100, anm. av Bo Franzén

745 Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma, anm. av Frida Wikström

748 Otfried Czaika & Heinrich Holtze (red.), Migration und Kulturtransfer im Ostseeraum während der Frühen Neuzeit, anm. av Cordelia Heß

751 Lars Burman, Eloquent Students, och Lars Burman, Vältaliga studenter, anm. av Johan Sjöberg

754 Fredrik Thomasson, The life of J.D. Åkerblad, anm. av Margaret R. Hunt

757 Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen, anm. av Ulrika Lagerlöf Nilsson

759 Joel Halldorf, Av denna världen?, anm. av Eva Helen Ulvros 761 Pernilla Jonsson & Silke Neunsinger, Gendered Money, anm. av Anita Nyberg

763 Per Bolin, Between National and Academic Agendas, anm. av Matthew Kott

766 Stefan Jonsson, Crowds and Democracy, anm. av Wojtek Jezierski

768 Henrik Arnstad, Älskade fascism, anm. av Johan Stenfeldt

770 Bibi Jonsson, Bruna Pennor, anm. av Ann-Sofie Andersson

772 Maria Wölner-Hanssen, Magda Goebbels, anm. av Lars Ericson Wolke

774 Nils Hansson, Entusiasm – skepsis – distans, anm. av Birgitta Almgren

776 Carl-Gustaf Andrén, Visioner, vägval och verkligheter, anm. av Lennart Olausson

779 Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red.), Konstens omvända ekonomi, anm. Maths Isacson

782 Johanna Dahlin, Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven, anm. av Florence Fröhlig