Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 134:2 • 2014

Innehåll (Contents) 2014:2

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil (pdf)

301 Anders Winroth, The Conversion of Scandinavia, anm. av Sara E.
Ellis Nilsson

303 Tomas Cramér & Lilian Ryd, Tusen år i Lappmarken, anm. av
Daniel Nilsson Ranta

305 Sven Lilja (red.), Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöregionen under
förmodern tid, anm. av AnnaSara Hammar

307 Natasha Korda, Labors Lost, anm. av Maria Ågren

310 Kristiina Savin, Fortunas klädnader, anm. av Hugo Nordland

312 David Dunér, Tankemaskinen, anm. av Martin Kragh

314 Lars Ericson Wolke, Sjöslag och rysshärjningar, anm. av Olle Larsson

316 Göran Nilzén, Carl Gustaf Tessin, anm. av Erik Petersson

318 Johanna Ilmakunnas, Ett ståndsmässigt liv, anm. av Marie Steinrud

321 Fredric Bedoire, När guldet blev till järn, anm. av Kersti Ullenhag

323 Gunnel Biskop, Dansen för åskådare, anm. av Eva Helen Ulvros

325 Samuel Edquist, I Ruriks fotspår, anm. av Bo G. Hall

327 Ann-Kristin Högman, Utbildning på plats, anm. av Esbjörn Larsson

329 Lars Magnusson & Jan Ottosson (red.), Den hållbara svenska modellen,
anm. av Jenny Andersson

332 Johanna Dahlgren (red.), Polisen i förändring, anm. av Cecilia Åse

335 Per Lundin, Niklas Stenlås & Johan Gribbe (red.), Science for Welfare
and Warfare, anm. av Fia Sundevall

337 Sture Gustafson, Den goda svensktiden?, anm. av Piotr Wawrzeniuk

338 Hans Hägerdal, Kinas ledare, anm. av Kenneth Nyberg

340 Fredrik Logevall, Embers of War, anm. av Kaj Odelstål