Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 134:2 • 2014

Innehåll (Contents) 2014:2

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Donationer under förhandling

Jan Samuelson, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Cristina Prytz, Familjen i kronans tjänst: Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal, Studia Historica Upsaliensia 248 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2013). 260 s.