Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 134:2 • 2014

Innehåll (Contents) 2014:2

Översikt (Review essays)

Historia och konflikter. Historiekultur och historieundervisning inom, över och bortom gränser

Henrik Åström Elmersjö

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Tony Taylor & Robert Guyver (red.), History Wars and the Classroom: Global Perspectives (Charlotte: IAP 2012). 205 s.

Sirkka Ahonen, Coming to Terms with a Dark Past: How Post-Conflict Societies Deal with History (Frankfurt: Peter Lang 2012). 181 s.

Han Un-suk, Takahiro Kondo, Yang Biao & Falk Pingel (red.), History Education and Reconciliation: Comparative Perspectives on East Asia (Frankfurt: Peter Lang 2012). 195 s.

Karina V. Korostelina & Simone Lässig (red.), History Education and Post-Conflict Reconciliation: Reconsidering Joint Textbook Projects (London: Routledge 2013). 254 s.