Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2014:1

1 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

3 Erik Lindberg & Sofia Ling, ”Spanska” citroner till salu: Om kvinnors handlingsutrymme på fruktmarknaden i 1700-talets Stockholm (Summary: ”Spanish” lemons for sale: Women’s agency on the fruit market in eighteenth-century Stockholm p. 30)

31 Helena Ekerholm, Plikt och undantag: Vapenfrilagstiftningen och det manliga medborgarskapet i Sverige 1965–1978 (Summary: Duty and exception: Non-combatant legislation and the conditions of men’s citizenship in Sweden 1965–1978 p. 62)

Idé och debatt (Debate)

64 Leo Kramár, Fascism som ideologi och praktik: Några reflektioner med anledning av Henrik Arnstads bok Älskade fascism

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

71 Skatteböndernas roll under medeltiden Olof Holm, Självägarområdenas egenart, anm. av fakultetsopponent Stefan Brink

78 A wolf in sheep’s clothing? Wool production and expanding capitalism in the periphery Fredrik Lilja, The Golden Fleece of the Cape, anm. av fakultetsopponent Jimmy Engren

85 Minne och historiebruk kring Georg Carl von Döbeln under 150 år Anders Dybelius, Ett hållbart minne?, anm. av Magnus Rodell

92 Arbetarrörelsens ledare Petra Pauli, Rörelsens ledare, anm. av fakultetsopponent Lars Berggren

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

101 Anders Ekström & Sverker Sörlin, Alltings mått, anm. av Martin Åberg

104 Maria Sjöberg (red.), Bildligt talat, anm. av Ramona Ivener

107 Dick Harrison, En medeltida storstad, anm. av Erika Harlitz Kern

109 Christopher Collstedt, Våldets väsen, anm. av Martin Skoog

111 Anne Agardh, Brink – den svenske slavkaptenen, anm. av Klas Rönnbäck

112 Mary Hilson, Pirjo Markkola & Ann-Catrin Östman (red.), Cooperatives and the Social Question, anm. av Fredrik Sandgren

114 Jan-Olov Jansson & Per Thunström, Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor, motorsågar och Statens maskinprovningar, anm. av Reine Rydén

116 Anders Jarlert, Drottning Victoria – ur ett inre liv, anm. av Eva Helen Ulvros

118 Claes Ahlund (red.), Scandinavia in the First World War, anm av Magnus P. S. Persson

120 Eva Kingsepp & Tanja Schult (red.), Hitler für alle, anm. av Simon Larsson

123 Håkan Blomqvist & Werner Schmidt (red), Efter guldåldern, anm. av Daniel Ankarloo

127 Niklas Olsen, History in the plural, anm. av Johan Östling

Meddelanden (Notices)

129 Nytt om historisk forskning

138 Litteratur inkommen till redaktionen

140 Rättelse