Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 134:1 • 2014

Innehåll (Contents) 2014:1

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

A wolf in sheep’s clothing? Wool production and expanding capitalism in the periphery

Jimmy Engren, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Fredrik Lilja, The Golden Fleece of the Cape: Capitalist expansion and labour relations in the periphery of transnational wool production.1860–1950, Studia Historica Upsaliensia 247 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2013). 225 p.