Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 134:1 • 2014

Innehåll (Contents) 2014:1

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Skatteböndernas roll under medeltiden

Stefan Brink, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Olof, Holm, Självägarområdenas egenart: Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500 (Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet 2012). 223 s.