Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2012:2

189 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

191 Torbjörn Gustafsson Chorell, Natur och historia i historikers självbiografier (Summary: Nature and history in the autobiographies of Swedish historians p. 216)

218 Dag Lindström, Privilegierade eller kringskurna? Hantverkaränkor i Linköping och Norrköping 1750–1800 (Summary: Privileged or restricted? Craftsmen’s widows in Linköping and Norrköping (Sweden) 1750–1800 p. 246)

Idé och debatt (Debate)

247 Simon Larsson, Normer och moral. Genmäle till Rolf Torstendahl

252 Rolf Torstendahl, Om ödmjukhet och normer. Slutreplik till Simon Larsson

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

254 Att gräva ut Makedonien ur den grekiska historiekulturen Erik Sjöberg, Battlefields of memory, anm. av fakultetsopponent Klas-Göran Karlsson

261 Omgifte som strategi Johanna Andersson Raeder, Hellre hustru än änka, anm. av fakultetsopponent Anu Lahtinen

267 Jordbruksomvandlingens mönster Magnus Bohman, Bonden, bygden och bördigheten, anm. av fakultetsopponent Mats Morell

276 Omfattande och gediget om det äktenskapliga våldets kontinuum Marie Eriksson, Makar emellan, anm. av fakultetsopponent Ann-Catrin Östman

282 The diffusion of Swedish life insurance Liselotte Eriksson, Life after death, anm. av fakultetsopponent Robin Pearson

288 Politisk kultur i övergången från jordbrukstill industrisamhälle Erik Nydahl, I fyrkens tid, anm. av fakultetsopponent Martin Åberg

295 Marine insurance in the inter-war years Gustav Jakob Petersson, Insurance and cartels through wars and depressions, anm. av fakultetsopponent Robin Pearson

301 International labour organizations in a global economy Fredrik Håkansson, Standing up to a multinational giant, anm. av fakultetsopponent Geert Van Goethem

307 Vad förklarar den höga ungdomsarbetslösheten? Peter Håkansson, Ungdomsarbetslösheten, anm. av fakultetsopponent Eskil Wadensjo

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

314 Sverre Bagge, From viking stronghold to Christian kingdom, och Steinar Imsen (red.), The Norwegian domination and the Norse world c. 1100 – c. 1400, anm. av Erika Harlitz

317 Göran Tagesson (red.), Fokus Vreta kloster, anm. av August Aronsson

320 Dag Retsö, Femhundra år av latinamerikansk historia, anm. av Hernán Horna

322 Jan Peters, Märkische Lebenswelten, anm. av Janken Myrdal

324 Hilding Klingenberg, Repression och legitimering, anm. av Christer Kuvaja

326 Mattias Legnér, Abraham Abrahamsson Hülpers och 1700-talets ortsbeskrivningar, anm. av Carl-Johan Gadd

328 Madeleine Hurd (red.), Bordering the Baltic, anm. av Susanna Erlandsson

331 Andrés Brink Pinto, Med Lenin på byrån, anm. av Björn Ohlsson

334 Anders Ahlbäck, Soldiering and the making of Finnish manhood, anm. av Pontus Rudberg

336 Urban Wiesing m. fl. (red.), Die Universität Tübingen im National-sozialismus, anm. av Andreas Åkerlund

338 Richard Overy, 1939, anm. av Kristoffer Soldal

339 Paul A. Levine, Raoul Wallenberg i Budapest, och Alex Kershaw, Raoul Wallenbergs sista dagar, anm. av Tanja Schult

342 Daniel Braw, När vi byggde landet: KW Gullers bilder av efterkrigstidens Sverige, anm. av Katja Hellman

344 Else Hanssen & Leon Jespersen (red.), Samfundsplanlægning i 1950’erne, anm. av Ulla Rosén

346 Mats Hellspong & Fredrik Skott (red.), Svenska etnologer och folklorister, anm. av Roger Qvarsell

349 Kirsti Niskanen & Christina Florin (red.), Föregångarna, anm. av Ulla Rosén

Meddelanden (Notices)

352 Litteratur inkommen till redaktionen

356 Rättelse