Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2011:4

725 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

727 Hanna Enefalk, En gustaviansk brygd: dryckesvanor och genus i svenska högreståndskretsar ca 1772–1809 (Summary: A Gustavian brew: gender divisions and drinking customs in the upper strata of Swedish society ca 1772–1809 p. 744)

745 Tomislav Dulić, ”De plågade oss som om de ville döda oss.” Jugoslaviska fångar i Norge under andra värlskriget (Summary: ”They tormented us as if they wanted to kill us”: Yugoslav prisoners of war in Norway in the light of new sources p. 770)

Idé och debatt (Debate)

772 Samuel Edquist, Bilar, herrgårdar och krig – vilken historia förmedlas i populärhistoriska tidskrifter?

780 Malin Arvidsson, Historikers röster behövs – men vilken röst ska vi tala med?

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

786 Jordarv och familjestrategier Sofia Holmlund, Jorden vi ärvde, anm. av fakultetsopponent Carl- Johan Gadd

794 Jämtländsk regionalitet och samhällelig integration Per Fransson, Landskapet som lärobok, anm. av fakultetsopponent Kenneth Nyberg

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

802 Temp: tidsskrift for historie, anm. av Jonas Nordin

805 Maths Isacson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner & Inger Orre (red.), Fram träder Bergslagen, anm. av Fredrik Olsson Spjut

807 Thomas Kaiserfeld, Krigets salt, anm. av Erik Lindberg

809 Per Dahlman, Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning, anm. av Alexander Maurits

811 Emma Hilborn, De förrådda kämparna, anm. av Lars Kvarnström

813 Richard Overy, The morbid age, anm. av Oscar Holm

815 Marcello Flores (red.), Stupri di guerra, anm. av Tekeste Negash

818 Sture Packalén, Tyska minnesgemenskaper, anm. av Martin Lund

820 Thomas Fischer, Neutral power in the CSCE, anm. av Aryo Makko

822 Henrik Berggren, Underbara dagar framför oss, anm. av Tomas Fransson

823 Ann-Sofie Kall, Förnyelse med förhinder, anm. av Per Högselius

Meddelanden (Notices)

826 Lennart Samuelson, Nytt ljus över östfronten under andra världskriget, Moskva 17–18 juni 2011

829 Torbjörn Nilsson, Nordiska historikermötet i Tromsö, 11–14 augusti 2011

831 Nytt från Svenska Historiska Föreningen

832 Hertig Karls pris 2011

833 Litteratur inkommen till redaktionen

836 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2010