Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 130:3 • 2010

Innehåll (Contents) 2010:3

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil (pdf)

521 Fredrik Charpentier Ljungqvist, Global nedkylning, anm. av Jonas Hallström

523 Yrsa Lindqvist (red.), Tradition och turism på Åland, anm. av Lars Kvarnström

524 Jack P. Greene, & Philip D. Morgan (red.), Atlantic history, anm. av Charlotta Fredén

526 Stig Welinder, Jämtarna och samerna kom först, anm. av Michael Funke

528 Lars Hermanson, Bärande band, anm. av Dick Harrison

530 Olle Ferm & Per Förnegård (red.), Regards sur la France au Moyen Âge, anm. av Élisabeth Mornet

533 Bo Franzén, Emancipation och urbanisering i medeltidens Sverige, anm. av Birgitta Fritz

535 David W. Sabean, Simon Teuscher & Jon Mathieu (red.), Kinship in Europe, anm. av Martin Dackling

537 Göran Ulväng, Herrgårdarnas historia, och Karl Johan Eklund, Hans Norman & Göran Ulväng (red.), Sjöö slott, anm. av Leif Runefelt

541 Kalle Bäck, Sverigebilden, anm. av Göran Ulväng

543 Lennart Samuelson (red.) Bönder och bolsjeviker, anm. av Johan Eellend

544 Tora Korsvold, Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk, anm. av Johanna Sköld

547 Birgitta Almgren, Inte bara Stasi, och Daniel B. Roth, Hitlers Brückenkopf in Schweden, anm. av Petra Garberding