Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 130:1 • 2010

Innehåll (Contents) 2010:1

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Hundra års historieläroböcker

Per Eliasson, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år (Uppsala: Sisyfos 20 0 8). 252 s. (Summary in English: [untitled].)