Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2009:2

167 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

171 Dan Bäcklund & Kristina Lilja, Att förlita sig på barnen eller själv hantera försörjningsbehovet Sparbeteenden inför ålderdomen under 1800- och tidigt 1900-tal (Summary: To depend on one’s children or to depend on oneself: saving behaviours for old-age in 19th and early 20th century Sweden p. 204)

205 Pernilla Jonsson, ”Följ de omtänksamma husmödrarnas exempel…” Livsmedelsannonsering i en svensk dagstidning, 1875–1965 (Summary: ”Follow the example of the caring housewives...”. Food advertisements in a Swedish newspaper, 1875–1965 p. 234)

Debatt (Debate)

235 Rolf Torstendahl, Idén om global historia och den transnationella trenden

241 Stefan Eklöf Amirell, Den världshistoriska vändningen och strävan att övervinna det nationella paradigmet. Ett svar till Rolf Torstendahl

247 Lennart Andersson Palm, Historieskrivningens frihet hotad

251 Ola Tunander, Det så kallade Elefantmötet. Replik till Bengt Gustafsson

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

256 Det senmedeltida bondemotståndet
Mathias Cederholm, De värjde sin rätt, anm. av fakultetsopponent Thomas Lindkvist

262 Konvergens i produktivitet och löner i den första globaliseringsfasen
Svante Prado, Aspiring to a higher rank, anm. av fakultetsopponent Karl Gunnar Persson

267 Vattenvärk och långbänk. Lokala industrialiseringsprocesser i Arboga
och Västerås

Pia Lindberg, Kampen om ASEA, anm. av fakultetsopponent Martin Åberg

273 Den judiska samhällsintegrationen
Per Hammarström, Nationens styvbarn, anm. av fakultetsopponent Laura Kolbe

280 Første verdenskrig i svensk perspektiv
Lina Sturfelt: Eldens återsken, anm. av fakultetsopponent Nils Arne Sørensen

286 En mångsidig analys av spelregler på arbetsmarkanden under mellankrigstiden
Tobias Karlsson Downsizing, anm. av fakultetsopponent Susanna Fellman

292 Aga eller inte aga i den svenska enhetsskolan? Det var frågan
Jonas Qvarsebo, Skolbarnets fostran, anm. av fakultetsopponent Håkan Larsson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

299 Leos Müller & Jari Ojala (red.), Information flows, anm. av Fredrik Sandgren

301 Ian Burma & Avishai Margalit, Occidentalism, anm. av Joachim Östlund

303 Gro Steinsland, Fornnordisk religion, anm. av Henrik Alexandersson

304 Peter Johnsson, Polen i Europa, anm. av Anders Blomqvist

306 Nils Hybel & Bjørn Poulsen, The Danish resources c. 1000–1550, anm. av Alf Ericsson

308 Harry Lönnroth, Ekenäs stads dombok 1678–1695, anm. av Peter Olausson

310 Johanna Aminoff-Winberg, På flykt i eget land, anm. av Henrik Zetterberg

312 Lennart Lundmark, Samernas skatteland i Norr- och Västerbotten under 300 år, anm. av Göran Salmonsson

314 Jan Sundin & Sam Willner, Social change and health in Sweden, anm. av Malin Junestav

316 Bo Lönnqvist, En finsk adelssläkts öden, anm. av Jan Samuelson

318 Britt Liljewall, ”Ack om du vore här”, anm. av Eva Helen Ulvros

319 Edvard Radzinskij, Alexander II, anm. av Henrik Ericson

321 Ulf Olsson, Finansfursten, anm. av Kerstin Norlander

323 Rebecka Lennartsson, Den sköna synderskan, anm. av Kristina Lilja

325 Christer Winberg, Amerikabåtarna, anm. av Mats Kero

327 John T. Lauridsen, Nazism and the radical right in Austria 1918–1934, anm. av Fredrik Lindström

329 Yngvild Sørbye (red.), Revolusjon, kjærlighet, diplomati, anm. av Helene Carlbäck

331 Lennart Samuelsson, Tankograd, anm. av Håkan Blomqvist

333 Yngve Ryd, Ren och varg, anm. av Suzanne Chiverton

335 Roderick MacFarquhar & Michael Schoenhals, Mao’s last revolution, anm. av Anne Hedén

337 Søren Byskov, Dansk kystkultur under forandring, anm. av Per Eliasson

339 Peter Englund, En välfärdsstats uppgång och fall, och Mary Hilson, The Nordic model, anm. av Anna Eskilsson

341 Axel Hagberg, Bankkrishantering, anm. av Mikael Wendschlag

343 Mats Bergquist & Alf W. Johansson (red.), Säkerhetspolitik och historia, anm. av Magnus Petersson

Meddelanden (Notices)

347 Edda Manga får Hildebrandspriset

348 Litteratur inkommen till redaktionen

352 Medverkande i detta häfte