Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2009:1

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

5 Rodney Edvinsson, Ekonomisk tillväxt, genusarbetsdelning och obetalt hemarbete i historisk belysning (Summary: Economic growth, gendered division of labour and unpaid domestic services in historical perspective p. 26)

27 Norma Montesino & Malin Thor, Migration och folkhälsa. Hälsovårdspolitiska bedömningar i den svenska flyktingmottagningen under 1940-talets första hälft (Summary: Migration and public health: Public healthcare assessments in Swedish refugee reception in the early 1940s. p. 46)

Debatt (Debate)

47 Ulf Bjereld, Alf W. Johansson & Karl Molin, Replik till Bengt Gustafsson

48 Ola Tunander, Ett generalangrepp på den kritiska historieforskningen. En kommentar till Bengt Gustafsson

63 Bengt Gustafsson, Ordsvallet hjälper inte Tunander. Svar på Ola Tunanders kommentar

65 Andreas Åkerlund, De svenska universiteten och nazismen. Med anledning av ett seminarium i Uppsala

73 Sverker Oredsson, Genmäle på Otfried Czaikas recension av Gustav II Adolf

75 Otfried Czaika, Replik på Sverker Oredsson

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

77 Nydanande om landsbygdens industrialisering
Bo Larsson, De glömda verkstäderna, anm. av fakultetsopponent Kirsti Niskanen

84 Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik
Jesper Johansson ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här”, anm. av fakultektsopponent Anders S. Wigerfelt

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

89 Martin Kylhammar, Livet – en stor sak, anm. av Birgitta Odén

91 Gertrud Pettersson, Svenska språket under sjuhundra år, anm. av Magnus Källström

93 Marie Stoklund, Michael Lerche Nielsen, Bente Holmberg & Gillian Fellows-Jensen (red.), Runes and their secrets, anm. av Magnus Källström

95 Nora Berend (red.), Christianization and the rise of Christian monarchy, anm. av Dick Harrison

97 Philip Line, Kingship and state formation in Sweden 1130–1290, anm. av Hans Hägerdal

99 Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingesman & Bjørn Poulsen (red.), Konge, kirke og samfund, anm. av Dick Harrison

102 Paul Douglas Lockhart, Denmark 1513–1660, och Janus Møller Jensen, Denmark and the crusades 1400–1650, anm. av Dick Harrison

104 Björn Asker, Hur riket styrdes, anm. av Magnus Olsson

106 Kurt Lundgren, Kalmar slotts förrädare, anm. av Mats Johansson

108 Marie Löwendahl, Min allrabästa och ömmaste vän!, anm. av Patrik Winton

110 Karsten Alnaes, Historien om Europa, anm. av Anders Blomqvist

112 Tomas Nilson & Martin Åberg (red), Företagaren som kulturbärare, anm. av Therese Nordlund

114 Merete Mazzarella, Fredrika Charlotta född Tengström, anm. av Eva Helen Ulvros

116 Owe Røren, Idioternas tid, anm. av Ramona Ivener

117 Johan Edman & Kerstin Stenius (red.), On the margins, anm. av Anders Hammarberg

120 Yvonne Hilli, Hemmet som ethos, anm. av Jenny Björkman

122 Harald Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer & Anna Wallette (red.), Den dubbla blicken, anm. av Bo G. Hall

124 Anna Larsson, Musik, bildning, utbildning, anm. av Henrik Rosengren

126 Charles H. Feinstein, An economic history of South Africa, anm. av Svante Prado

128 Jaak Valge, Breaking away from Russia, anm. av Aleksander Kan

130 Matti Lackman, Esko Riekki, anm. av Benedict Sandelin

132 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.) The Holocaust on post-war battlefields, och Morten Dyssel Mortensen (red.), Tyskland og Europa i det 20. århundrede, anm. av Jan Selling

135 Mats Andrén, Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden., anm. av Martin Åberg

137 Christina Florin, Elisabeth Elgán & Gro Hagemann (red.), Den självstyrande medborgaren?, anm. av Per Simonsson

139 Natasha Vall, Cities in decline?, anm. av Tom Petersson

141 Jan Jörnmark, Övergivna platser, anm. av Hans Nilsson

143 Ulla Djerw (red.), K-märkta fartyg, anm. av Bo G. Hall

144 Ernfrid Browaldh, Strödda minnesbilder, red. Oskar Broberg, anm. av Kristina Lilja

146 David S. Landes, Dynastier, anm. av Therese Nordlund

148 Sara Berglund, Vägen till vinnarcirkeln, anm. av Emma Pihl Skoog

149 Molly Andrews, Shaping history, anm. av Tomas Fransson

Meddelanden (Notices)

152 Fredrik Charpentier Ljungqvist, Klimatets variationer i Europa de senaste tusen åren

159 Aleksander Kan & Ulla Birgegård, Nordistkonferensen i Archangelsk

161 Rättelser

162 Litteratur inkommen till redaktionen

166 Medverkande i detta häfte