Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 124:3 • 2004

Innehåll (Contents) 2004:3

Litteratur (Dissertation review essays)

Bröd, hö och krig i norr

Nils Erik Villstrand, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Martin Hårdstedt, Om krigets förutsättningar. Den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under Finska kriget 1808–09, Diss, Skrifter från institutionen för historiska studier, Umeå universitet 2002. 377 s.