Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2002:4

583 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

585 Rolf Torstendahl, Erik Lönnroth (1910–2002) (Summary: Erik Lönnroth 1910–2002 pp 601)

603 Lars Herlitz, Analytisk historia om tillväxt. Reflektioner kring Lennart Schöns En modern svensk ekonomisk historia (Summary: Analytical History on Growth – Reflections on Lennart Schön’s En modern svensk ekonomisk historia pp 623)

Debatt (Debate)

625 Jonas Olofsson, En slutreplik

629 Bernard Eric Jensen, Historiedidaktik og faghistorie på kollisionskurs?

635 Ulrika Holgersson & Cecilia Persson, Rätten att skriva människan. Historiemedvetande och berättelse som problematiska begrepp. Svar till Bernard Eric Jensen

641 Annika Sandén, Bekvämlighet eller salig evighet? Tankar kring välfärd, förmodernitet och det goda livet

Översikter (Review essays)

665 Jonas Nordin, Tidigmodern socialhistoria

671 Malin Grundberg, Monarkins funktion och uttryck under tidigmodern tid

Litteratur (Dissertation review essays)

685 Merkantilism, minuthandel och societeter
Martin Wottle, Det lilla ägandet, anm av Tom Ericsson

691 De ovilliga krigarna och Sveriges långa fred
Mats Hellstenius, Krigen som inte blev av, anm av Gunnar Åselius

698 Svenska kölar i transocean linjetrafik
Berit Larsson, Svenska varor på svenska kölar, anm av Yrjö Kaukiainen

701 ”Unnatural Sex”
Jens Rydström, Sinners and Citizens, anm av John Howard

709 Lokala perspektiv på företagande 1800–2000
Torbjörn Danell, Entreprenörskap i industrialismens gränsområde, anm av Sven-Olof Olsson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

716 Birgit Sawyer, The Viking-Age Rune-Stones, anm av Hans Hägerdal

718 John Kraft, Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien, och John Kraft, Tidiga spår av Sveariket, anm av Lars Gahrn

721 Peter Carelli, En kapitalistisk anda, anm av Harald Gustafsson

723 Elisabeth Wåghäll Nivre & Olle Larsson, Reformationstiden, anm av Bo Eriksson

724 Giles Milton, Muskotkriget, anm av Leos Müller

725 Kjell Lekeby, Kung Kristina – drottningen som ville byta kön, anm av Anna Maria Forssberg

727 Per Nilsén, Att ”stoppa munnen till på bespottare”, anm av Jonas Nordin

730 Jay Losey & William D Brewer (eds), Mapping Male Sexuality, anm av David Tjeder

732 Tore Pryser, Hitlers hemmelige agenter, anm av Magnus Petersson

734 Yehuda Bauer, Förintelsen i perspektiv, anm av Lars M Andersson

736 Tommy Book, Symbolskiften i det politiska landskapet, anm av Henrik Ågren

739 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, och Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia, anm av Henrik Lindberg

742 Svante Norrhem, Den hotfulla kärleken, anm av Jens Rydström

744 Mats Larsson, Bonniers – en mediefamilj, anm av Per-Olof Andersson

746 Lars Hallberg, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840–1990, anm av Maija Runcis

748 Maija Runcis, ”Sverige är inte hela världen”, anm av Jenny Björkman

Meddelanden (Notices)

750 Irma Ridbäck, Årstrycket – registrering öppnar nya vägar för forskning

752 Claes Gejrot, De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek

753 Litteratur inkommen till redaktionen

756 Disputationer i historia och ekonomisk historia 2001

764 Medverkande i detta häfte