Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 122:4 • 2002

Innehåll (Contents) 2002:4

Kortare recensioner (Book reviews)

Fulltext (pdf)

716 Birgit Sawyer, The Viking-Age Rune-Stones, anm av Hans Hägerdal

718 John Kraft, Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien, och John Kraft, Tidiga spår av Sveariket, anm av Lars Gahrn

721 Peter Carelli, En kapitalistisk anda, anm av Harald Gustafsson

723 Elisabeth Wåghäll Nivre & Olle Larsson, Reformationstiden, anm av Bo Eriksson

724 Giles Milton, Muskotkriget, anm av Leos Müller

725 Kjell Lekeby, Kung Kristina – drottningen som ville byta kön, anm av Anna Maria Forssberg

727 Per Nilsén, Att ”stoppa munnen till på bespottare”, anm av Jonas Nordin

730 Jay Losey & William D Brewer (eds), Mapping Male Sexuality, anm av David Tjeder

732 Tore Pryser, Hitlers hemmelige agenter, anm av Magnus Petersson

734 Yehuda Bauer, Förintelsen i perspektiv, anm av Lars M Andersson

736 Tommy Book, Symbolskiften i det politiska landskapet, anm av Henrik Ågren

739 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, och Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia, anm av Henrik Lindberg

742 Svante Norrhem, Den hotfulla kärleken, anm av Jens Rydström

744 Mats Larsson, Bonniers – en mediefamilj, anm av Per-Olof Andersson

746 Lars Hallberg, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840–1990, anm av Maija Runcis

748 Maija Runcis, ”Sverige är inte hela världen”, anm av Jenny Björkman

Rättelse

Ett korrekturfel finns på sidan 728, andra stycket. Korrekt är: Hur undervisningen i svensk statsrätt organiserades och utvecklades under frihetstiden har undersökts av rättshistorikern Per Nilsén, vars doktorsavhandling efter lätt bearbetning nu utkommit i bokform.