Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 122:4 • 2002

Innehåll (Contents) 2002:4

Litteratur (Dissertation review essays)

Lokala perspektiv på företagande 1800–2000

Sven-Olof Olsson, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Torbjörn Danell, Entreprenörskap i industrialismens gränsområde. En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen, Diss, Umeå Studies in Economic History 24, Umeå 2000. 237 s.