Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 122:4 • 2002

Innehåll (Contents) 2002:4

Översikter (Review essays)

Monarkins funktion och uttryck under tidigmodern tid

Malin Grundberg

Fulltext (pdf)

Adrianna E Bakos, Images of Kingship in Early Modern France: Louis XI in Political Thought, 1560–1789, Routledge, London/New York 1997. 249 s.

Peter Burke, En kung blir till. Myter och propaganda kring Ludvig XIV, Tiden/ Athena, Stockholm 1996. 253 s.

Allan Ellenius (ed), Iconography, Propaganda, and Legitimation, Oxford University press/Clarendon Press 1998. 310 s.

Paul Kléber Monod, The Power of Kings: Monarchy and Religion i Europe 1589–1715, Yale University press, New Haven & London 1999. 417 s.