Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 122:4 • 2002

Innehåll (Contents) 2002:4

Översikter (Review essays)

Tidigmodern socialhistoria

Jonas Nordin

Fulltext (pdf)

Henry Kamen, Early Modern European Society, Routledge, London & New York 2000. 281 s.

Michael A Mullett, The Catholic Reformation, Routledge, London & New York 1999. 258 s.

Barry Reay, Popular Cultures in England 1550–1750, Longman, London& New York 1998. 235 s.

Rättelse

Ett korrekturfel på sidan 668, tredje stycket. Korrekt är: Enligt Michael A Mullet, som skrivit ett initierat arbete om den ”katolska reformationen”, var denna också orsak till snarare än respons på den protestantiska reformatinen.