Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Medlemskap och adressändring

 

Som medlem i Svenska Historiska Föreningen (SHF) stödjer Du föreningens arbete med att befrämja forskning i historia och ekonomisk historia och har möjlighet att vara med och påverka föreningens inriktning. Du får också Historisk tidskrift, som ges ut av föreningen fyra gånger per år sedan 1881, samt rabatt på de evenemang där föreningen är medarrangör, som Svenska historikermötet. Som medlem kan Du också få rabatt på de historiska tidskrifterna i våra nordiska grannländer.


Det kostar 400 kr per år att vara medlem (från och med kalenderår 2015). Studerande vid universitet och högskolor betalar 200 kr. För institutioner och företag är medlemsavgiften 450 kr per år. Den som redan prenumererar på norsk Historisk tidsskrift eller Historisk tidskrift för Finland kan bli medlem i SHF för endast 250 respektive 200 SEK. 

OBS: Priset för medlemskap höjs 2015 i enlighet med beslut taget vid Svenska Historiska Föreningens årsmöte den 8 maj 2014 (ordinarie medlem 400 kr; student 200 kr).

 

Medlemskap gäller kalenderårsvis. Blir man till exempel medlem efter att nummer två kommit ut i maj, skickas häfte ett och två retroaktivt.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till Svenska Historiska Föreningens plusgiro 570 94 - 5. (Plusgirot Bank AB Stockholm)


Ange namn och postadress samt om du är berättigad till nedsatt årsavgift enligt ovan. Studerande vid universitet och högskolor anger födelseår.

(För betalning från utländskt konto: SWIFT/BIC: NDEASESS , IBAN: SE54 9500 0099 6042 0057 0945)


Efter det att Du har blivit medlem i SHF kommer Du att varje år få en faktura på ditt medlemskap och prenumeration på Historisk tidskrift från sköts därefter av Föreningshuset SEDAB AB i Stockholm.Institutioner och företag kan också teckna prenumeration via ett flertal förmedlingsfirmor. Prenumeration sker kalenderårsvis.


Faktureringen av löpande års- och prenumerationsavgifter för institutioner och företag sköts också av Föreningshuset SEDAB AB i Stockholm.


För frågor om medlemskap och prenumeration kontakta redaktionssekreteraren.

 

Adressändring

 

Vänligen kontakta redaktionssekreteraren snarast vid adressändring.

 

Svenska Historiska Föreningens e-postlista för nyheter om historia

Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.

För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.

Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.